גמלאי המחר

הגימלאים של היום הם לא הגימלאים של אתמול

 

 

 

ד"ר עירית רגב, מכון "צמתים"

 

 

 

רונן פכר את ידיו, ההצעה שקיבל לפני מספר ימים מהנהלת החברה, העמידה אותו בפני דילמה קשה: "אתה יכול לפרוש מיידית", נאמר לו, "למרות שטרם הגעת לגיל הפרישה הרשמי, זכויותיך תישמרנה....."  גם לאחר מספר שיחות עם אשתו וילדיו עדיין חש עייף, מבולבל ונבוך, לא הצליח לפענח את רגשותיו ולקבל החלטה. המחשבות שהתרוצצו במוחו נעו בין שמחה על השחרור מעול העבודה לבין חרדה מפני היום שאחרי: מה אעשה בלי העבודה? שאל רונן את עצמו. זכר את אביו הולך ומתכנס בעצמו לאחר שהפסיק לעבוד וחשש כבד ניקר במוחו – האם אני מזדקן? ומה אעשה בחיי ועם הזמן הפנוי שלי?

 

 

 

רבים מהפורשים חלקו  מחשבות ורגשות דומים לאלו של רונן, כמי שגדלו וחונכו על ברכי ערכי העבודה, נתפשה הפרישה כאיום מוסווה או  גלוי לסגנון חייהם ואף לזהותם האישית.   אך הדילמה בפניה ניצב כיום רונן מעידה על הדו-ערכיות המאפיינת היום  אנשים רבים. אכן, ערכי העבודה מהווים בסיס מרכזי באושיות זהותם של בני הדור הוותיק אלא שהמהפכה הנמצאת בפתח, מחלחלת גם אליהם ובמביאה איתה בשורה שאי אפשר להתעלם ממנה. מהפכה שרואה בפרישה שלב חיים חדש, משחרר ומאתגר.  האפשרויות החדשות הניצבות בפני רונן ובני דורו מעמידות אותם בפני שיח פנימי לא פשוט שבו מתנגשים הערכים הישנים עם הערכים החדשים שהמהפכה מביאה אותם איתה.

 

כי אכן מהפכה תרבותית חדשה נכנסת בסערה לחיי האדם המודרני, שורשיה של המהפכה נעוצים בעלייה הדרמטית בתוחלת החיים שמשמעותה תוספת של כ-20 , 30 שנות חיים לאדם לאחר הפסקת העבודה.   אך לא זו בלבד - בני ה60-70 כיום שונים מבני הדור הקודם. הם בעלי משאבים בריאותיים, השכלתיים, חברתיים ולעיתים גם כלכליים טובים יותר, הם מתפקדים ופועלים כצעירים יותר מבני גילם בשנים קודמות.

 

המהפכה החדשה מביאה איתה הגדרות חדשות ותפישות רעננות של תקופה החיים אחרי העבודה. "הפרישה הישנה" נתפשה כתחילת גיל הזיקנה: זמן של מנוחה, סיכום –חיים ואפילו קיפאון והינתקות הדרגתית. מצוידים בכוחות, משאבים וכאשר לפניהם עוד תקופת –חיים ארוכה כל-כך, מפתחים  הגימלאים החדשים בהדרגה תפישות מחודשות לגבי שלב החיים העומד בפניהם. זמן חיים חדש המאפשר גילויים , התחדשות תפקידים חדשים והעברת הניסיון ותבונה לדורות הבאים.

דור הפורשים החדש הזה , הוא בבחינת החלוץ ההולך לפני המחנה, לרבים מהם עדיין קשה לראות עצמם כ"לא עובדים", אך רובם לאחר תקופת הסתגלות מגלים עולם חדש הנפרש לפניהם על מגוון אפשרויותיו.

הפרישה המודרנית מתגלה לפניהם לאיטה והנה פניה רבות, חדשות ומאתגרות.

 

הפסיכולוגיה ההתפתחותית מתארת תהליכים אישיים ייחודיים במחצית השנייה של החיים שמאפייניה הם נכונות וצורך לבדוק צרכים אישיים, להשתחרר מנורמות וכבלים חברתיים ולברור את אותם דברים אמיתיים המתאימים ל"אני האמיתי".  המגמות החדשות של הפרישה המודרנית מתאימות ככפפה ליד למגמות אלו של ההתפתחות של הפרט, הן מאפשרות בחירה אישית והתפתחות אינדיבידואלית, משחררות בכבלי העבודה על כל הנורמות, החוקים והמגבלות שבה.ההתפתחות הפסיכולוגית הולכת בד בבד עם שחרור הזמן לאחר הפרישה המאפשר למידה חדשה, התנסויות מאתגרות וגילוי עצמי מחודש.

 

במחקר חדש על הפרישה המודרנית מציג פרופ' גי'ן כהן, פסיכיאטר וגרונטולוג מאוניברסיטת גו'רג וושינגטון  תמונה חדשה הסותרת לחלוטין מיתוסים שהכרנו לגבי תקופת חיים זו. במחקר בו השתתפו נשים וגברים בגיל הפרישה, סיפרו רוב הנחקרים כי אינם מעוניינים לחזור לעבודה, רובם חווים חוויה מעצימה בעקבות ההתנסויות החדשות והמאתגרות. רובם ציינו כי שחרור הזמן ותחושת השליטה על הזמן האישי היא אחד מהגורמים להרגשת כח ואוטונומיה. כהן מצא כי בניגוד למיתוסים הישנים, רמת הפעילות של הנחקרים בשנים שלאחר הפרישה לא פחתה אלא דווקא עלתה. נראה אפוא, כי ה"פורשים החדשים" מנצלים את הזמן, מתנסים בפעילויות חדשות ומעורבים בעשייה רחבה.

תמונה זו אינה מפתיעה כלל את אודליה,  אחות ותיקה בקופת-חולים אשר נפגשתי איתה כשנה לאחר הפסקת עבודה. "לא יודעת מתי היה לי זמן לעבוד" היא אומרת. "כיום אני עוסקת בעבודה יצירתית, למדתי תכשיטנות ואני מוכרת תכשיטים לבתי עסק רבים" בין יתר עיסוקיה, אודליה מתנדבת יום בשבוע בקופת-חולים, לומדת במכללה ונהנית לבלות עם הנכדים.

בעוד רבים מהגימלאים החדשים מתארים חיים פעילים, יצירתיים ומאתגרים בדומה לאודליה הרי שעדיין יש אחרים המרגישים כי ללא עבודה חייהם נעים ללא כיוון ומטרה  ומקומם החברתי והאישי נפגע. נראה כי לא ניתן לשרטט כיום תמונה אחידה של סגנון ואופי החיים בתקופה זו. תהליכי שינוי מטבעם אורכים זמן.  יכולתם, רצונם והקצב של דור הגימלאים הצעיר להגיב לשינויים המתחוללים היא ייחודית ושונה. טבעה של מהפכה שהיא סוחפת אחריה חלקים מהאנשים ואילו אחרים נצמדים למוכר, לידוע לשגרת החיים והערכים שהכירו בעבר. אני מאמינה כי על-אף השונות הרבה הקיימת עדיין בתגובות ובדפוסי ההתנהגות של פורשים, המהפכה כבר כאן.  נכנסת בסערה.  אנחנו משתנים ואיתנו ההגדרות של תפקידים, מטרות ומשמעויות החיים שלאחר הפסקת העבודה. הפרישה החדשה אינה רואה עוד בתקופת החיים שלאחר העבודה, תקופה של מנוחה, הקלה, שעמום וציפייה למוות חברתי או פיזית.  הפרישה החדשה רואה את התקופה שלאחר העבודה כזמן-חיים של גילויים, שליטה בחיים, חיפוש משמעויות והצבת מטרות, תקופה של התפתחות וצמיחה אישית. תפישה חדשה זו מציבה "רף" גבוה בפני כל-אחד מהגימלאים החדשים, מוטל עליהם להפוך ולהיות מנהלים-אישיים, מנהיגים עצמיים אשר ינהלו את חייהם, יקבלו החלטות, יציבו מטרות ויבנו מסלול חיים ייחודי המתאים לצרכים , לשאיפות וליכולות.

הסתכלות סביבנו מראה שיש היום יותר ויותר פורשים כאלו, מנהיגים עצמיים, מנהלים אישיים, אשר משכילים לנצל את ההזדמנות שנקרתה לפניהם,  רבים מהם מרגישים מאותגרים במגוון פעילויות פנאי, הם מחוזרים על-ידי מכללות המציעות תוכניות לימודים מגוונות,  מחוזרים על-ידי מרכזי פנאי וחברה, פרויקטים התנדבותיים וקהילתיים, ואפשרויות תעסוקה.

בתחילתו של העידן החדש , בראשיתה של התקופה החדשה בחיי האדם נדרש הוא לחשיבה, ארגון ותכנון של מסלול חייו. האם ידע לעשות זאת? האם ירים את הכפפה?

אלו הדבקים באמונות וגישות ישנות יתקשו לעשות זאת, הפרדיגמה המוכרת המקשרת בין עבודה לזהות, תפקיד חברתי ובטחון אישי הולכת ומשתנה. העבודה שוב אינה מרכיב חיוני להגדרה אישית, בכך נפתח פתח להגדרות חדשות, יצירתיות ייחודיות.  העידן החדש אשר בצידו הגדרות ותפישות חדשות מאפשר בחירה אמיתית  במקום "הליכה בתלם החברתי".

בצידה של הפריביליגיה של הבחירה החדשה מוטלת אחריות חדשה על הפרט אשר משמעותה חשיבה, תכנון וארגון, חשיבה כזו דורשת יכולת התבוננות פנימה, חיפוש אישי – ארכיאולוגיה של הנפש. אולי לראשונה נדרש הפרט לחפש, לבדוק ולשאול את עצמו שאלות  ולפתח תובנות חדשות לגבי חייו. זוהי משימה קשה ומורכבת לרבים אשר מסלול חייהם בעבודה, צמצם את יכולת הבחירה ולא אפשר הצבת שאלות ותובנות אישיות. עכשיו קיימת הזדמנות לבדוק ולבחור.  מהם החלומות? מה הם הצרכים?  מה הדברים המתאימים להם?  מי שיבחר במסלול האתגרי הזה,  עשוי לגלות עולמות חדשים, אופקים חדשים וכן סיכוי לצמיחה והתפתחות.

כהן בספרו מציג כמה נקודות למחשבה לפני היציאה למסע האישי בעידן הפרישה החדשה:

  • בדוק, תכנן וגלה, התכנון מתחיל במסע ארכיאולוגי אישי שמשמעותו בדיקה וגילוי של צרכים, חלומות, כישורים וכשרונות שנזנחו ונשכחו בשלבי חיים קודמים. חשיבותו של המסע הארכיאולוגי היא בבניית  הנדבך למסלול החיים לאחר הפרישה.
  • עיצוב קהילתי – קהילות המגורים של הגימלאי צריכות לבנות מערך תפקידים בקהילה בתחומים שונים ובמגזרים שונים אר ישכילו לנצל את יכולותיהם וניסיונם של הגימלאים לטובת הקהילה.
  • דאג לפעילויות חברתוית מגוונות ומאוזנות – עיסוק בסוגי פעילות שונים, פעילות אינטלקטואלית, פיזית, חברתית ורגשית במסגרות שונות, חיוני להתפתחות ושמירה על מיומנויות וכישורים אישיים.
  • בחר את סוג הפעילות ואת היקפי הפעילויות – פעילויות רציפות, ממושכות וארוכות טווח (לא חד-פעמיות) וכן  הרחבת היקפי הפעילויות תורמות לתחושת רווחה אישית.
  • הדק ופתח קשרים משמעותיים ואינטימיים – יצירת קשרים חדשים היא אתגר,  אך תרומתם רבה יותר אם יש בהם תחושה של קרבה, אמון ואינטימיות.
  • הענק מניסיונך ומכוחך לאחרים – תרומה ועזרה לזולת  נותנת תחושה של משמעות ומטרה לחיים. כתבת מרי מריל, מתנדבת, באתר העוסק בהתנדבות ומשמעותה:" היתה לנו הזדמנות לפגוש גם מתנדבים מארצות נוספות, אלו אנשים המעניקים מהידע והכישורים שלהם לאחרים. כולם חולקים אמונה שהם חלק מהכפר הגלובלי ויש להם כחברים בה, אחריות הדדית..."

 

הפרישה אינה סוף הדרך, זוהי התחלה של מסע חדש שבצידו התפתחות, עשייה ויצירה. דור הפורשים החדשים  מוביל את המחנה ונושא את הקול , שום דבר לא יכול לעצור את המהפכה  שאנו בעיצומה.  המהמורות העומדות  בפני החלוצים,  אינן פשוטות, אך הרווח  למי שיעז לפרוץ דרך, לשאול שאלות ולחפש תשובות עשוי להיות אדיר.  לצד האחריות האישית,  והמהפכה האישית,  אפשר לראות גם את ניצני המהפכה החברתית המגולמת בפתיחות הולכת וגוברת כלפי תפקידים חדשים, תקופות פנאי ללא עבודה, תקופות לימודים וכד'.

הצעירים כיום אינם נרתעים מזמניות עבודה,  החלפת מקומות עבודה, שינויים תעסוקתיים והכשרה מחדשת. חיפוש עצמי ומימוש עצמי הן ה"תורות והאמונות החדשות" של בני הדורות הצעירים,  המבוגרים בחבורה עדיין מתקשים לאמץ אל חיקם את הגישות המודרניות, אך מבלי משים וגם ללא רצון הם משתנים גם כן.  המהפכה החברתי הצועדת לצידה של המהפכה הדמוגרפית והאישית אשר תוארה קודם לכן, תושלם רק כאשר הגימלאים החדשים יתבקשו לקחת תפקידים חברתיים חדשים.  או אז  ניתן יהי לראות מעשה טלאים את השזירה המושלמת של בין עולמות עבודה, תעסוקה, ופנאי , כאשר  תפקידים חדשים ומגוונים יוצעו לאנשים בגילאים שונים ובתקופות חיים שונות.

 

 

רונן הסתכל בהזמנה שקיבל להגיע לאירוע שנתי של פורשים במקום עבודתו. התלבט לרגע האם ללכת, וחייך כשנזכר בפרידה הקשה שהיתה לו רק לפני שנה מהעבודה.  בשנה שחלפה מאז הפסיק לעבוד הספיק לעשות קורס טכנאי מחשבים והתחיל לעסוק בכך חלקית. אבל גולת הכותרת היתה עבורו עבודת היצירה שלו - פיסול באבן, חלום ישן שהתחיל בהיסוס תוך ניצול החצר בביתו. חלק מהעבודות היו משותפות לו ולעידו, הנכד שלו, פרי הדמיון, החשיבה והתכנון המשותף שלהם. רונן חשב על כל התוכניות שלפניו, הזקנה נראתה לו רחוקה כל-כך.

 

 

 

 

 

Cohen, G.D., (2005).  The Mature Mind  Basic.  Books    

Copyright ן¿½ 2008 Tzmatim, All rights reserved.