הרצאה מ 7 - המעבר מתוכנה שלילית לחיובית

המעבר מתוכנה שלילית לתוכנה חיובית  מודל ה A.B.C.D –

ד"ר ליאורה בר-טור – הרצאה מס 7

 

Rational-Emotive-Therapy .1

(Ellis & Velten, 1998)

 

         ההנחה הבסיסית היא שרוב התגובות שלנו לאירועים שונים בחיינו מושפעות מאמונות, ממחשבות, מהשערות ודימויים המתעוררים אצלנו בתגובה לאירוע והם המכתיבים את התנהגותנו ואת רגשותינו.

         קיימים שני מערכי חשיבה: מערך רציונלי ומערך בלתי רציונלי

         מערך בלתי רציונלי מבוסס על תובענות והערכה אבסולוטית של מאורעות בחיים. התובענות מתבטאת בדרישות מעצמי ומאחרים.

 

2. גורמים המשפיעים על התבנית החשיבתית-התנהגותית

         הסביבה שבתוכה הוא חי

         רקע חברתי והיסטורי- השפעה דורית-לתקופה בהיסטוריה אליה שייך האדם כמו גם לאירועים אישיים שחווה, יש השלכות על מערכת האמונות, הערכים ודפוסי ההתנהגות והאישיות שלו.

         רקע תרבותי

         מצבו החברתי, משפחתי, תעסוקתי, פיזי והקוגניטיבי

         אתגרים ייחודיים לשלב שבו הוא נמצא בחייו

 

3.  מחשבות לא רציונליות

         אני מוכרח להצליח

         אסור לי להיות חלש או תלוי באחרים

         אסור לך להזניח אותי

         אתה חייב להתנהג אלי בהגינות ובהתחשבות

         אני חייב שתהיה לי עבודה, חברה, אהבה, בריאות, כסף, התרגשות, כבוד

 

4.  מחשבות לא רציונליות

 

מחשבות דוגמטיות

  אני מוכרח

         אני חייב

         אני צריך

         מגיע לי

מחשבות מוגזמות

זה נורא

זה אסון

אי אפשר

 

5.   תובענות

         נוראות- הגזמה במידת החומרה של דברים שקורים

         סף תסכול נמוך – הערכה של האדם שהוא לא יוכל לשאת את תוצאות האירוע עקב הסבל הנורא שייגרם לו

         הפחתה בערך עצמי – בלבול בין מעשה או הצנהגות לבין הערכת העצמי כבלתי תקין או ככישלון

          

6.  רגשות שליליים לא בריאים

 

         חרדה- הימנעות

         דיכאון- המנעות ממושכת

         ייאוש – חוסר תיפקוד

         בושה – הימנעות מקשר

         זעם - אלימות

         קינאה מזיקה רומנטית – תיחקור ועיסוק אובססיבי. קינאה ברכוש ו/או הישג- קילקול הנאתו של האחר, נטייה להרוס

         אשמה – עיסוק מוגבר בניסיון לקבל סליחה

         סף תסכול נמוך – התפרצות, אלימות

 

7.  רגשות שליליים בריאים

         אכזבה- שמירה על קשר, תקשורת

         דאגה – התמודדות עם האיום

         עצב – ניסיון לעסוק בפעילויות מפצות, מהנות

         חרטה- בקשת סליחה

         תיסכול- הכלה של התיסכול, נסיון למצא פיתרון

         שאיפה ל- מאמץ לפעול להשגתו

         אי נחת מ- ניסיון להעביר מסר, או לפעול

         קינאה בריאה, רומנטית או ברכוש או הישג

         חקירה קצרה ופתוחה, שאיפה להשיג דבר דומה לעצמי

          

8 . עקרונות הגישה REBT

 

         A – Activating Event

         B – Belief

         C – Consequence

         D – Disputation

         E – Effective response

 

9. . א.מ.ת - אירוע- מחשבה-תוצאה

 

א. ארוע מלחיץ -בעלי דיבר אלי לא יפה בנוכחות חברים

מ. מחשבה- הוא לא מעריך אותי,תמיד הוא משפיל אותי, אני חלשה...

ת.  תוצאה -   תגובה רגשית: כעס עליו וכעס על עצמי

                   תגובה התנהגותית: שתיקה, התכנסות בתוך עצמי, ניתוק ממנו

                   תגובה גופנית: מתח בכל הגוף

 

10. זיהוי המחשבה האי רציונלית     Core irrational belief

         תמיד הוא מעליב אותי

         הוא אף פעם לא ילמד לכבד אותי

         אני אישה בלי עמוד שדרה- אני באמת אפס

         אני מוכרחה להפרד ממנו

         הוא חייב לכבד אותי

 

11. מטרות ההתערבות

 

         לעזור לאנשים לזהות בין מחשבות רציונליות ללא רציונליות

         לנתח את המחשבות הלא רציונליות ואת ההיקשים המוטעים שלהן

         ללמד את האדם לקשר בין אירוע, מחשבה ותגובה

         ללמד את האדם לערער על המערך החשיבתי הלא רציונלי ולהפריך אותו.

         ללמד אותו לאמץ פילוסופית חיים רציונלית ומציאותית יותר

 

 

Copyright ן¿½ 2008 Tzmatim, All rights reserved.